UDZIAŁ W BADANIU

Jak działa udział w badaniu?

Udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny. Możesz wycofać swój udział w dowolnym momencie - przed rozpoczęciem badania lub w jego trakcie - bez podawania przyczyn

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w badaniu, skontaktuj się z nami za pomocą formularza rejestracyjnego na odpowiedniej stronie badania. Po otrzymaniu danych kontaktowych skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.

Dalsze informacje na temat badania otrzymasz telefonicznie i zostaniesz zapytany o najważniejsze kryteria włączenia i wyłączenia. Jeśli kryteria te zostaną spełnione, zostaniesz zaproszony na osobistą wizytę w ośrodku badawczym

Podczas pierwszej wizyty lekarz udzieli szczegółowych informacji na temat danego badania, na przykład na temat stosowanej substancji testowej, możliwych skutków ubocznych i dokładnego harmonogramu badania. Zostaną również zadane wszelkie pytania. Oczywiście otrzymasz również wszystkie informacje na piśmie, a następnie będziesz mieć czas na zastanowienie się, czy chcesz wyrazić zgodę na udział w badaniu.

Po podjęciu decyzji o wzięciu udziału w badaniu, pacjent zostanie poddany jednemu lub kilku dokładnym badaniom wstępnym (przesiewowym), fazie leczenia i badaniom kontrolnym.

Badanie wstępne, znane również jako badanie przesiewowe Odbywa się ono tego samego dnia, co sesja informacyjna lub chwilę później. Podczas badania przesiewowego uczestnicy badania są dokładnie badani pod kątem ogólnego stanu zdrowia. Lekarz zadaje im pytania dotyczące ich choroby i ewentualnych chorób współistniejących. Badanie przesiewowe zwykle obejmuje EKG, badanie czynności płuc i test alergiczny, a także pobranie próbki krwi (laboratorium bezpieczeństwa). Na podstawie wyników badania lekarz decyduje, czy pacjent może zostać włączony do badania, tj. czy otrzyma badany lek.

W fazie leczenia Następnie pacjent przyjmuje badany lek, który jest testowany pod kątem skuteczności i tolerancji w danym badaniu klinicznym. Czas trwania i ilość podawanego leku różnią się znacznie w zależności od badania. Waha się od pojedynczej dawki do wielu dawek podawanych przez dłuższy okres czasu.

Z tego powodu ilość czasu i obecność wymagana w ośrodkach również różni się w zależności od badania. Pacjenci zwykle odbywają około 7 wizyt i kilka wizyt telefonicznych. Oprócz wizyt, uczestnicy większości badań muszą również prowadzić dziennik lub wypełniać aplikację, w której dokumentują skutki uboczne i godziny przyjmowania leku. Kwota rekompensaty jest również oparta na tych kryteriach.

Aby badanie zakończyło się sukcesem, bezwzględnie konieczne jest stawienie się na wszystkie umówione wizyty. Należy również zgodnie z prawdą poinformować lekarza prowadzącego o wszelkich istniejących wcześniej schorzeniach, lekach przyjmowanych niezależnie od badania oraz wszelkich zmianach stanu zdrowia w trakcie badania.

Badania kliniczne ostatecznie kończą się badaniem kontrolnym. W ten sposób ośrodki badawcze zapewniają, że pacjent ukończy badanie bez uszczerbku na zdrowiu.

Studienproband.de