BADANIA KLINICZNE

Czym są badania kliniczne?

Badania kliniczne są niezbędnym warunkiem dopuszczenia leku do obrotu. W badaniach klinicznych leki, niektóre formy leczenia lub wyroby medyczne są testowane bezpośrednio na pacjentach

Wyniki tych badań są następnie analizowane w celu zrozumienia, jak bezpieczne, jak dobrze tolerowane i jak skuteczne są nowe metody medyczne. Badania kliniczne odgrywają zatem kluczową rolę w badaniach i rozwoju nowych metod leczenia, leków i procedur medycznych.

Badania kliniczne są podzielone na cztery różne fazy. Każda faza ma inny cel badania. Więcej informacji na temat czterech faz badania można znaleźć tutaj

Wszystkie badania na naszej platformie spełniają najwyższe standardy naukowe. Nasi partnerzy to doświadczone ośrodki z interdyscyplinarnymi zespołami lekarzy, badaczy i pielęgniarek, które monitorują proces badania i zapewniają uczestnikom najlepszą możliwą opiekę.

Studienproband.de